Chuyên bán thú nhồi bông đẹp tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp:HCM